برای سال‌ها، مردم می‌گویند متیو مک‌کانهی و وودی هارلسون شبیه هم هستند، و حالا متیو می‌گوید که آنها می‌توانند برادران بیولوژیکی قانونی باشند.
منبع