برایان کمپ، فرماندار جورجیا در تحقیقات مداخله در انتخابات 2020 شهادت خواهد داد


کمتر از یک هفته پس از انتخاب مجدد به عنوان فرماندار جورجیا، برایان کمپ جمهوری خواه انتظار می رود در مقابل هیئت منصفه بزرگ ویژه تحقیق درباره دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 2020 شهادت دهد. بلین الکساندر از NBC News دلیل درخواست از فرماندار برای شهادت و اینکه چرا تیم حقوقی او تلاش کردند احضاریه هیئت منصفه را رد کنند، توضیح می دهد.منبع