با بچه های اسطوره های بوستون رد ساکس که اکنون برای همان تیم بیسبال بازی می کنند آشنا شوید

پسران اسطوره های بوستون رد ساکس، مانی رامیرز، پدرو مارتینز، کیت فولک و دیوید اورتیز همگی اکنون برای یک تیم بیسبال لیگ تابستانی بازی می کنند. زمین خانه آنها فقط در 25 مایلی جنوب پارک فنوی بوستون است. دانا جیکوبسون با چهار بازیکن صحبت می کند.منبع