بایدن 36 میلیارد دلار برای کمک به بازنشستگی کارگران اتحادیه اعلام کرد

پرزیدنت جو بایدن از تزریق نزدیک به 36 میلیارد دلار برای حمایت از طرح بازنشستگی اتحادیه که از نظر مالی مشکل دارد، جلوگیری می کند و از کاهش شدید درآمد بازنشستگی حدود 350000 کارگر تیمستر و بازنشسته در سراسر ایالات متحده جلوگیری می کند. (8 دسامبر)منبع