بایدن در بازدید از پارک مونتری درباره خشونت مسلحانه صحبت کرد


رئیس جمهور جو بایدن سه شنبه از پارک مونتری، کالیفرنیا بازدید کرد، جایی که یک مرد مسلح در ژانویه به سالن رقص یورش برد و 11 نفر را کشت. بایدن پس از امضای یک فرمان اجرایی با هدف افزایش تعداد بررسی های پیشینه برای خرید اسلحه، توقف کرد. (14 مارس)منبع