بایدن بدهی وام های دانشجویی را بخشید و توقف آن را تمدید کرد


رویترز

تصمیم بایدن برای بخشش بدهی وام دانشجویی ممکن است در روز چهارشنبه منتشر شود

توقف فعلی دولت مرتبط با بیماری همه گیر در سود و پرداخت وام های دانشجویی در پایان ماه اوت به پایان می رسد. موجودی وام گیرندگان از ابتدای شیوع کووید-19 مسدود شده است و از مارس 2020 هیچ پرداختی برای اکثر وام های دانشجویی فدرال مورد نیاز نیست. بسیاری از طرفداران کاهش بدهی انتظار دارند دولت توقف فعلی خود را در بازپرداخت وام های دانشجویی تا پایان سال تمدید کند. سال، در حالی که همچنین اعلام می کند که قصد دارد تا 10000 دلار بدهی دانشجویی را برای وام گیرندگانی که درآمد آنها زیر 125000 دلار در سال کاهش می یابد، ببخشد.منبع