بایدنز میزبان کاخ سفید بود

روز پنجشنبه، پرزیدنت بایدن و بانوی اول جیل بایدن میزبان اولین جشن بزرگ سال نو قمری در کاخ سفید بودند. بایدن ها در طی سخنان خود از کشته شدگان تیراندازی در پارک مونتری و خلیج هاف مون در کالیفرنیا تجلیل کردند و خواستار همبستگی با جامعه آسیایی آمریکایی و تجدید زمان با روح تعطیلات شدند.منبع