بانوی اول جیل بایدن از تزئینات تعطیلات کاخ سفید با مضمون «ما مردم» رونمایی کردبانوی اول جیل بایدن از تزئینات تعطیلات کاخ سفید با مضمون «ما مردم» رونمایی کردمنبع