باستان شناسان به جستجوی گورهای کودکان در مدرسه شبانه روزی بومیان آمریکا می پردازند


باستان شناسان در نبراسکا در حال جستجوی یک گورستان گمشده در نزدیکی مدرسه صنعتی سابق جنوا هستند که ممکن است حاوی بقایای کودکانی باشد که در آنجا مرده اند. بریده‌های روزنامه و سایر سوابق نشان می‌دهد که حداقل 86 دانش‌آموز در زمانی که مدرسه بین سال‌های 1884 و اوایل دهه 1930 باز بود، جان خود را از دست دادند. (11 ژوئیه)منبع