بازیابی قایق های متروک شده توسط طوفان ایان

کسب و کار قایق استیسی استیونز در سنت جیمز سیتی، فلوریدا، پس از سقوط طوفان ایان در خشکی در اواخر سپتامبر، از حالت تفریحی به بازیابی تبدیل شد. اکنون، تنها ماهیگیری توسط جرثقیل‌هایی است که قایق‌هایی را که به شدت آسیب دیده بودند، از مارینا که به اورژانس قایق تبدیل شده است، ماهیگیری می‌کنند. کمیسیون ماهی و حیات وحش فلوریدا می گوید بیش از 700 قایق متروکه در امتداد ساحل خلیج فارس وجود دارد، اما تنها دو سوم از آنها خارج شده اند. خبرنگار عمر ویلافرانکا گزارش می دهد.منبع