باران شدید منجر به جاری شدن سیل ناگهانی در دنور و اطراف آن می شود


AccuWeather

Reed Timer نگاهی اجمالی نادر از چگونگی شروع یک سیل قدرتمند را به تصویر می کشد

از یک قطره آب جاری در میان صخره‌ها در منظره‌ای خشک، بایر و دامنه کوه تا رودخانه‌ای خروشان در عرض چند دقیقه: سیل‌های موسمی در جنوب غربی به سرعت تشدید می‌شوند. هر تابستان، رید تایمر، هواشناس افراطی، که ممکن است بیشتر به دلیل تعقیب گردبادها شناخته شود، به «تعقیب سیل ناگهانی» می پردازد که در آن قصد دارد لحظه ای را ثبت کند که آب باران، منظره خشک شده را به دیواری خطرناک از آب تبدیل می کند. یک ویدیوی دراماتیک که اخیراً توسط تایمر گرفته شده است، کاملاً این موضوع را نشان می دهدمنبع