ایمن الظواهری رهبر القاعده در حمله پهپادی کشته شدایمن الظواهری رهبر القاعده در حمله پهپادی کشته شدمنبع