اپوزیسیون ترکیه پس از انتخابات در آرا با هم رقابت می کند


داستان: با این حال، مقامات حزب اپوزیسیون گفتند که مخالفت ها بعید است نتیجه رای گیری ریاست جمهوری را تغییر دهد، انتخاباتی که به دور دوم در 28 می بین اردوغان و رقیب کمال کیلیچداراوغلو کشیده می شود.

محرم ارکک، معاون رئیس حزب سکولاریست جمهوری خواه خلق (CHP)، گفت که بی نظمی در هر صندوق از یک رای اشتباه شمارش شده تا صدها رای از این دست متغیر است.

او گفت که CHP به طور رسمی اعتراضات خود را نسبت به 2269 صندوق در سراسر کشور برای انتخابات ریاست جمهوری و 4825 صندوق برای رای پارلمانی که روز یکشنبه نیز برگزار شد، مطرح کرده است، هرچند که آنها نسبت کمی از تعداد کل را نشان می دهند.منبع