او فکر می‌کرد که برای سکس در هتل بلینگهام پول می‌دهد، اما از خواب بیدار شد و متوجه شد که هزینه‌اش بیشتر است


مردی که فکر می‌کرد برای سکس در هتلی در بلینگهام ترتیب داده است، از خواب بیدار شد و متوجه شد کیف پول و کامیونش گم شده است.

اداره پلیس بلینگهام آوریل آلی ریتر 27 ساله را به ظن دزدی درجه دوم و سوم، سرقت یک وسیله نقلیه موتوری و دو حکم قضایی به اتهام داشتن پست های دزدی شده، رزرو کرد. سوابق زندان نشان می دهد که ریتر به جای وثیقه ۷۵۰۰ دلاری در بازداشت است.

در اسناد دادگاه عالی شهرستان Whatcom آمده است که قربانی پس از درخواست مبادله احتمالی پول برای رابطه جنسی با زنی که او را به نام آوریل می‌شناخت، که بعداً ریتر شناخته شد، در 5 فوریه به پلیس اطلاع داد.

قربانی گزارش داد که او و ریتر به اتاق هتلش در مسافرخانه بایمونت در جاده کلوگ رفتند، اما بر اساس اسناد، او به دلیل مصرف الکل از هوش رفته بود.

قربانی وقتی از خواب بیدار شد، متوجه شد که کیف پول، کارت اعتباری، 100 دلار پول نقد و کلیدهای دوج رم 1500 مشکی او مدل 2001 مفقود شده بود و طبق اسناد، کامیونش از پارکینگ هتل رفته بود.

پلیس امنیت هتل را بررسی کرد و دید که قربانی و ریتر در ساعت 8:21 شب وارد اتاق او شدند و در ساعت 9:30 شب ریتر اتاق را ترک کرد. گزارش ها حاکی از آن است که در این مدت هیچ کس دیگری وارد یا خارج از اتاق نمی شود.

طبق اسناد، قربانی ریتر را از یک صف شناسایی کرد.

سوابق دادگاه نشان می دهد که دو اتهام نامه سرقت شده مربوط به حوادثی در سال های 2020 و 2021 بوده است.منبع