اوف جیم جردن به طور تصادفی حقیقت را درباره اتهامات ترامپ نشان می دهد

جردن توییت کرد:

با توجه به ماهیت آن اتهامات – و این واقعیت که سایر متهمان به جنایات مشابه به طور معمول تحت تعقیب قرار می گیرند و به زندان محکوم می شوند – منتقدان اردن به سرعت اشاره کردند که FBI دقیقاً همان کاری را انجام داده است که باید انجام دهد.

نماینده جیم جردن (راست اوهایو) سعی کرد با هشداری عجیب از دونالد ترامپ دفاع کند که حتی منتقدانش هم با آن موافق بودند – اما احتمالاً این واکنشی نبود که او هدفش را داشت.

ترامپ به 37 اتهام مرتبط با رسوایی اسناد طبقه بندی شده، از جمله اتهامات مربوط به سوء استفاده از اطلاعات حساس و ممانعت از اجرای عدالت متهم شد.

و آنها گفتند، صرف نظر از اینکه کسی کاندیدای ریاست جمهوری است یا نه، درست است:منبع