اسرائیل و لبنان بر سر مرزهای مورد مناقشه دریایی به توافق تاریخی دست یافتند

اسرائیل و لبنان می گویند که بر سر منطقه مورد مناقشه در دریای مدیترانه به توافق رسیده اند. در حالی که این توافق تاریخی راه را برای استخراج نفت و گاز هموار می کند، این توافق می تواند از طریق پارلمان اسرائیل با مسیر دشواری روبرو شود. تیمور ازهیر، معاون دفتر لبنان، سوریه و اردن در رویترز، به CBS News می‌پیوندد تا درباره چگونگی انجام این توافق صحبت کند.منبع