استیو وزنیاک، یکی از بنیانگذاران اپل، مادربرد خود را در سال 1976 امضا می کند.استیو وزنیاک، یکی از بنیانگذاران اپل، مادربرد خود را در سال 1976 امضا می کند.منبع