استیو بنن قصد دارد در مورد تحقیر محکومیت کنگره تجدید نظر کند

پس از اینکه هیئت منصفه استیو بنن را به دلیل سرپیچی از احضاریه کنگره از سوی کمیته منتخب مجلس نمایندگان که در مورد حمله 6 ژانویه 2021 در کنگره آمریکا تحقیق می کرد، به دلیل دو فقره توهین جنایی مجرم شناخته شد، مشاور سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و دیوید شوئن، وکیل وی درباره این موضوع صحبت کردند. محاکمه و برنامه ریزی برای تجدید نظر در حکم.منبع