آپدیت MH17 | 60 دقیقه


به روز رسانی در مورد داستان ما در مورد شکار افرادی که مسئول سرنگونی پرواز MH17 در سال 2014 بودند. پس از یک محاکمه دو ساله، یک دادگاه هلندی سه متهم را در قتل مجرم شناخته و یکی دیگر را تبرئه کرد – همه آنها غیابی. آنها ممکن است هرگز یک روز را در زندان نگذرانند.منبع