آنچه در مورد قوانین الحاق بریتانیا پس از مرگ ملکه باید بدانید؟

– اعلامیه حاکم جدید سپس به طور عمومی در کاخ سنت جیمز و همچنین در ادینبورگ، کاردیف و بلفاست – شهرهای پایتخت چهار کشور تشکیل دهنده بریتانیا خوانده می شود.

این بدان معناست که پسر ارشد ملکه الیزابت دوم، شاهزاده چارلز، بلافاصله پس از مرگ او پادشاه شد.

– او همچنین باید سوگند تاج‌گذاری را طبق قانون سوگند تاج‌گذاری 1689، قانون حل و فصل 1701 و قانون اعلامیه الحاق تجویز کند.

نگاهی به تشریفاتی که پس از به سلطنت رسیدن چارلز انجام می شود:

___

قوانین سلطنت بریتانیا بیان می کند که “یک حاکم جدید به محض مرگ سلف او به تخت سلطنت می رسد.”

با این حال، ممکن است ماه ها یا حتی بیشتر از تاج گذاری رسمی چارلز بگذرد. در مورد الیزابت، تاجگذاری او در 2 ژوئن 1953 اتفاق افتاد — 16 ماه پس از به سلطنت رسیدن او در 6 فوریه 1952، زمانی که پدرش، پادشاه جورج ششم، درگذشت.

تمام داستان های خانواده سلطنتی بریتانیا را در https://apnews.com/hub/queen-elizabeth-ii دنبال کنیدمنبع

– ظرف 24 ساعت پس از مرگ یک پادشاه، یک حاکمیت جدید به طور رسمی در اسرع وقت در کاخ سنت جیمز در لندن توسط “شورای الحاق” اعلام می شود. این از مقامات شورای خصوصی تشکیل شده است که شامل وزرای ارشد کابینه، قضات و رهبران کلیسای انگلیس است که برای جلسه به کاخ احضار می شوند.

– او باید با کلیسای انگلستان در ارتباط باشد، قانون منعطفی که به شاه جورج اول و شاه جورج دوم اجازه می داد حتی با وجود اینکه لوتری بودند، سلطنت کنند.

– چارلز باید در اولین روز از جلسه آن پس از الحاق، یا در مراسم تاجگذاری، هر کدام که اول باشد، به پارلمان اعلام کند که یک پروتستان وفادار است. این سوگند توسط قانون اعلامیه الحاق 1910 الزامی شده است.

– سپس پارلمان فراخوانده می شود تا قانونگذاران سوگند وفاداری خود را با پادشاه جدید بخوانند.

– طبق قانون اتحادیه سال 1707، پادشاه جدید در مقابل شورای خصوصی در کاخ سنت جیمز سوگند یاد خواهد کرد که کلیسای اسکاتلند را حفظ کند.